Häradsbygdens Timmerstugor © 2008 •info@haradsbygdenstimmerstugor.se

 

Bilder från tillverkningen
och på färdiga stugor

 

Välkommen till Häradsbygdens Timmerstugor!

 


Vi är ett företag i Leksand, som satsar på  renovering av timmerhus men också n
ytillverkning av tillbyggnader och nya hus.

   

Utför renovering som, ex lyft av hus, byte av stockar, byte av fönster/dörr, uppregling och isolering av timmerhus samt takomläggningar där ofta bra, gammalt lertegel återanvänds.

Vi köper och säljer även gammalt lertegel, pardörrar, fönster mm.

Häradsbygdens Timmerstugor har utgångspunkt Ytteråkerö-Häradsbygden, som ligger mellan Insjön och Leksand i Dalarna.

Företagets idé är att erbjuda väl utförda renoveringar och i rätt tidsanda samt att tillverka nya timmerhus.

/ Elias Eriksson, timmerman Häradsbygdens Timmerstugor

 

Ekonomiskt bidrag för renovering av äldre byggnader?

14 300kr/byggnad

Sök renoveringsbidrag från Länsstyrelsen för renovering av sk överloppsbyggnader. Byggnader som räknas som överloppsbyggnader är tex ängslador, fjus (fähus) och andra byggnader som har använts inom jordbruket men som i dagsläget inte längre brukas och riskerar förfall. Även fäbodar inräknas i denna grupp av byggnader. 

Ta kontakt med Länsstyrelsen Dalarna.